W związku z realizacją projektu pnna przeprowadzenie grupowych zajęć z języka angielskiego

w ramach projektu pn Mama wraca do pracy  o numerze: WND-RPSL.08.01.03-24-0288/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe naPrzeprowadzenie grupowych zajęć z języka angielskiego

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.08.2021 r. godz. 10:00 - zgodnie z zapisem w zapytaniu

 

  • Dokumenty jakie należy złożyć:
    • formularz ofertowy
    • klauzula informacyjna
    • oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

 

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - żłobek