Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym