Zał. nr 2 Oś_w. o braku powiazan z zamawiajacym

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym