Wczesne wspomaganie

Sieć Żłobków i Przedszkoli Bolek i Lolek prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nasze placówki są otwarte dla osób niepełnosprawnych. Staramy się stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki dla każdego dziecka i rodzica. Dzięki dodatkowym środkom z dotacji czesne dla dzieci z orzeczeniami to 0 zł lub 100 zł. Przyjmujemy dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową, afazją, dzieci niesłyszące, niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera, w zależności czy przedszkole jest w stanie zapewnić zalecenia zawarte w zaleceniach.  Uczniowie z kształceniem specjalnym oprócz zajęć grupowych mają indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo.  Organizujemy też indywidualne diety takie jak PKU, bezglutenowa lub z innymi alergiami, podejmujemy też opiekę nad dziećmi z cukrzycą, padaczką.

Tworzymy grupy integracyjne w których dzieci są pod opieka również nauczyciela wspomagającego lub asystenta nauczyciela a także specjalistów takich jak psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny. Prowadzimy też terapie ręki oraz Metodą Dobrego Startu.

Ponadto dysponujemy specjalnie wyposażonymi salami do terapii z bogatym zasobem pomocy sensorycznych, sprzętów gimnastycznych. Dla dzieci od 2,5 lat realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju, które odbywa się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach dopasowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne i logopedyczne, dla rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rozwoju psychoruchowego dziecka:

  • psychologa,
  • logopedę
  • oligofrenopedagogów
  • surdopedagoga
  • tyflopedagoga
  • fizjoterapeutę.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W zajęciach w przedszkolu mogą uczestniczyć dzieci od 2 lat i 6 miesięcy.