Jak nauczyć dziecko dzielić się z innymi?

Umiejętność dzielenia się oznacza korzystanie z czegoś wspólnie z kimś, współuczestniczenie w czymś, przeżywanie czegoś wspólnie. Zdolność do dzielenia się rzeczami materialnymi, doświadczeniem, przeżyciami pokazuje szlachetność dorosłego człowieka. Jednak proces nauki tej umiejętności jest długi; zaczyna się od wczesnych lat dziecięcych i konieczne jest do niego zaangażowanie rodziców i opiekunów. Zdaniem psychologów dziecko dopiero ok. 5 roku życia w pełni rozumie koncepcję altruistycznego aspektu dzielenia się z pełnymi jego konsekwencjami. Aby jednak tak się stało musi być od wcześniejszych lat prawidłowo edukowane i nastawiane do tego typu zachowań.

Rady dla rodziców, które pomogą w nauce Dziecka dzielenia się z innymi

1) Daj dobry przykład swoim zachowaniem.

Dziecko widząc iż najbliższym mu osobom wymiana, oddawanie, pożyczanie przedmiotów między sobą, które są ich własnością (w mniemaniu dziecka każda rzecz w jego ręce to jego własność) sprawia radość ze współdzielenia, rozumie iż nie jest to kara ani krzywda.

2) Zachęcaj dziecko do częstowania członków rodziny np. ciastkami

Pozytywna reakcja otocznia na gest wykonywany przez dziecko sprawi iż zacznie ono rozumieć iż cieszy zarówno sam przedmiot jak i gest.

3) Chwal dziecko jeśli już zdecydowało się podzielić

Podziękowanie za otrzymaną, przyniesioną rzecz, pochwalenie dziecka w trakcie przebywania sam na sam za np.. wcześniejsze poczęstowanie babci ciastkami.

4) Wytłumacz dlaczego warto się dzielić

Dorosły może postrzegać dzielenie się jako coś zupełnie innego niż dziecko. Dla nas bowiem oznacza ono bycie przyjacielskim, hojnym, godnym zaufania, natomiast dziecko dzieląc się odczuwa stratę przedmiotu który posiada.

5) Niczego nie rób na siłę

Przy nauczaniu umiejętności dzielenia się ważne jest aby dziecka nie zmuszać do oddania komuś swojej rzeczy. Może ono bowiem odczytać to jako karę, brak wsparcia dla niego samego. Dzielenie się zabawkami czy słodyczami to wbrew pozorom bardzo ważna umiejętność, która pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Duże problemy z dzieleniem się mają dzieci, które wychowują się bez rodzeństwa i które maja sporadyczny kontakt z rówieśnikami. Podczas nauczania procesu dzielenia się należy być cierpliwym, obserwować zachowanie dziecka ponieważ tak naprawdę chodzi o wspieranie je w momencie w którym będą mogły zrezygnować (albo skorzystać) z danej rzeczy.

„Nabywanie umiejętności społecznych poprzez budowanie relacji i dialogu, a także modelowanie zachowań, przynosi dużo lepsze rezultaty niż trening i nakazywanie dzieciom, co trzeba robić, a co niekoniecznie.”