Punkt Opieki Dziennej | Będzin (Gzichów)

Punkt Opieki Dziennej “Bolek i Lolek” w Będzinie (Gzichów) rusza od września 2024 dzięki dofinansowaniu z Programu Maluch 2022-2029 w wysokości 496 400 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi od 1 roku do lat 3 dla 5 opiekunów dziennych. Dofinansowanie obejmuje również koszty funkcjonowania ok 837 zł/miesiąc dzięki temu czesne może wynieść nawet 0 zł. 
Budynek po żłobku i przedszkolu zostanie całkowicie wyremontowany. Powstanie 5 przestronnych sal +1 bawialnia, 1 sypialnia, 3 łazienki, gabinet dla specjalisty, kuchnia i zmywalnia. W ogrodzie powstaną 2 strefy zabaw dla bobasów i maluchów z placem zabaw. 
Opieką nad maluchami zajmie się 5 cioć posiadających kwalifikacje opiekuna dziennego oraz mających serce i doświadczenie do pracy z dziećmi. 
 
Jak we wszystkich naszych placówkach istnieje możliwość dostosowania menu do dziecka: dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, dieta  bezmleczno (bezglutenowa oraz dieta vege). W przypadku nieobecności dziecka możliwość odbioru posiłku na  wynos.  Możliwość odpieluchowania dziecka, przejście na trening nocnikowy, akceptujemy pieluchy wielorazowe.
 • Zapisy i informacje udziela kierownik Sylwia Zych tel. 608599002

Najważniejsze informacje

Oprócz codziennych zajęć tematycznych i swobodnych zabaw bobasy i maluchy będą uczestniczyły w zajęciach dodatkowych m.in.: 
 • język angielski
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • logorytmika
Nad rozwojem dzieci czuwa również psycholog i logopeda.
 • wykwalifikowany personel
 • serdeczna atmosfera
 • własny smaczny catering
 • ciekawe zajęcia na grupach
 • opieka specjalistów: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta
 • parking pod placówką
 • duży i dobrze wyposażony plac zabaw
 • placówka czynna cały rok bez przerw na ferie i wakacje
 • klimatyzowane pomieszczenia
 • aplikacja LiveKid ułatwiająca kontakt z rodzicami

Lokalizacja:
Punkt Opieki Dziennej Bolek i Lolek
ul. Czeladzka 30
42-500 Będzin
Tel: 608 599 002

Godziny otwarcia (od września 2024 r.)
poniedziałek-piątek
w godzinach 6.30 do 17.00
(również w wakacje i ferie)

Co nas wyróżnia?

W Punkcie Opieki Dziennej istnieje możliwość dostosowania menu do dziecka: dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, dieta  bezmleczno (bezglutenowa oraz dieta vege). W przypadku nieobecności dziecka możliwość odbioru posiłku na  wynos.  Możliwość odpieluchowania dziecka, przejście na trening nocnikowy, akceptujemy pieluchy wielorazowe.

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 BARTOSZ STANKIEWICZ realizuje działania obejmujące tworzenie i dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 5 opiekunów dziennych, które są współfinansowane z Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki w 5 instytucjach opiekunów dziennych (8 miejsc na każdego opiekuna dziennego) i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Podczas tworzenia miejsc opieki podejmowane zostaną następujące działania:

 1. Dostosowanie pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb dzieci przy jednoczesnym
  zachowaniu wymogów budowlanych. Wykonanie wentylacji z klimatyzacją, wymiana drzwi
  zewnętrznych i okien, malowanie, kafelkowanie, wymiana grzejników. Zakup wyposażenia
  przeciwpożarowego.
 2. Dokumentacja projektowa, koszty nadzoru i odbiorów.
 3. Zakup wyposażenia – zakup i montaż szatni, reflektorów, mebli kuchennych i łazienkowych,
  zakup i montaż sprzętów AGD oraz sanitarnych.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych.
 5. Zakup i montaż placu zabaw.
 6. Zagospodarowanie terenu wokół placówek.
 7. Promocja i informacja.

Podczas funkcjonowania miejsc opieki opiekunów dziennych podejmowane zostaną działania zapewniające funkcjonowanie miejsc opieki. W ramach działań finansowane będą m.in. następujące koszty:
a) wynagrodzenia personelu niezbędnego do obsługi utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
b) dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,
d) kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,
e) zakup środków higienicznych,
f) zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Efektem realizowanego projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki (po 8 miejsc na każdego opiekuna dziennego) w 5 instytucjach opiekunów dziennych oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc.
Wartość działania obejmującego utworzenie miejsc:
1. Wartość całkowita: 496 400,00 PLN (na każdego dziennego opiekuna 99 280,00 PLN)
2. Wartość dofinansowania UE: 409 629,25 PLN (na każdego dziennego opiekuna 81 925,85
PLN).

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Profesjonalna opieka i nadzór nad dzieckiem
Wysokoenergetyczne posiłki oraz diety
Kreatywne zajęcia edukacyjne i rozwojowe

Aktualności i wydarzenia

maluch
Programu Maluch 2022-2029 w Będzinie

W Punkcie Opieki Dziennej “Bolek i Lolek” rusza od września 2024 dzięki dofinansowaniu z Programu Maluch 2022-2029 w wysokości 496 400 zł  nowy projekt na utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi od 1 roku do lat 3 dla 5 opiekunów dziennych. Dofinansowanie obejmuje również koszty funkcjonowania ok 837 zł/miesiąc dzięki temu czesne może wynieść nawet 0 zł.  […]

11
Adaptacja dziecka

Pierwsze dni w przedszkolu nie są łatwe. Martwimy się jak ono sobie poradzi samo w tej wielkiej sali pod opieką nauczycielki, której nie znamy.

foto (13)
Jak wybrać przedszkole dla Dziecka z autyzmem?

Rozpatrując przedszkole odpowiednie dla dziecka z autyzmem należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów

15
Jak nauczyć dziecko dzielić się z innymi?

Dziecko dopiero ok. 5 roku życia w pełni rozumie koncepcję altruistycznego aspektu dzielenia się z pełnymi jego konsekwencjami.