RAMOWY ROZKŁAD DNIA

    Godziny

Zajęcia dnia

6:00-8:00

Grupy łączone. Zabawy swobodne w czasie schodzenia się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:15

Poranne ćwiczenia gimnastyczne - zestaw zabaw ruchowych.

8:15-8:30

Kształtowanie nawyków higienicznych. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00

Śniadanie

9:00-10:00

 Zajęcia kierowane w obszarach rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego dziecka,

 realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką.

10:00-11:00

 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy na placu, spacer -obserwacje przyrodnicze.

11:00-11:30

  Przygotowanie do obiadu - Zupa. Kulturalne zachowanie się przy stole.

11:30-12:00

  Odpoczynek - słuchanie bajek, muzyki klasycznej ćwiczenia relaksacyjne

12:00-13:00

  Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy swobodne w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, gry i zajęcia sportowe.

13:00-13:30

  Przygotowanie do obiadu II danie. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Kulturalne zachowanie się przy stole.

13:30-14:30

  Zabawy dydaktyczne, zabawy przy muzyce, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14:30-15:00

  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. PODWIECZOREK.

15:00-16:00

  Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące całościowy rozwój dziecka, zabawy dowolne.

16:00-17:00

  Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne.

 

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - przedszkole