Promocje

Pakiet zniżek w czesnym zarówno dla osób polecających oraz osób polecanych sieć placówek Bolek i Lolek

Osoby, które zostaną polecane i zdecydują się na skorzystanie z usług opieki w żłobku/ przedszkolu/punkcie opieki dziennej, otrzymają zniżkę w wysokości [wybranej przez polecanego] od opłat miesięcznych za usługi przedszkola/żłobka. Polecający ma do wyboru następujące opcje zniżki:

  • 100 zł taniej od kwoty czesnego przez 3 miesiące,
  • 75 zł taniej przez 6 miesięcy,
  • 50 zł taniej przez 12 miesięcy.

Osoby polecające, których rekomendacje doprowadzą do skorzystania z usług opieki w żłobku/przedszkolu/punkcie opieki przez nowych klientów, otrzymają zniżkę w wysokości [wybranej przez polecającego] od opłat miesięcznych za usługi przedszkola/żłobka/punktu opieki dziennej. Polecający ma do wyboru następujące opcje zniżki:

  • 100 zł taniej od kwoty czesnego przez 3 miesiące,
  • 75 zł taniej przez 6 miesięcy,
  • 50 zł taniej przez 12 miesięcy.

Regulamin Promocji "Program Poleceń"

Promocja skierowana dla dzieci w wieku 2 lat, uczęszczających do placówek sieci Bolek i Lolek (deklaracja uczęszczania do przedszkola).

W promocji mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 2 lata, liczone od następnego miesiąca kalendarzowego, do ukończenia 2 lat i 6 miesięcy. Promocja jest skierowana dla dzieci w wieku 2 lat, uczęszczających do placówek żłobka Bolek i Lolek oraz Punktu opieki dziennej Bolek i Lolek.

Wartość promocji to 200 zł mniej od wartości czesnego ustalonego w poszczególnej placówce (Rodzic, który skorzysta z promocji, deklaruje się, że będzie uczęszczał do przedszkola sieci Bolek i Lolek tyle samo miesięcy, ile korzystało z promocji).


Regulamin Promocji "Żłobkowe Eskapady Dla 2-Latków

Rabaty w czesnym dla rodzeństw uczęszczających do przedszkoli, żłobków, punktów opieki dziennej Bolek i Lolek.

Celem promocji jest umożliwienie rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub zapisującym do placówki rodzeństwo skorzystania z rabatu na czesne za dzieci uczęszczające do przedszkoli, żłobków, punktów opieki dziennej Bolek i Lolek.

Rabat w wysokości 50 zł brutto na  dziecko zostanie przyznany, jeśli dziecko uczęszczające do placówki objętej promocją spełnia jedno z trzech warunków:

  • posiada Kartę Dużej Rodziny,
  • jest rodzeństwem dziecka, które jest zapisane do naszej placówki,
  • rodzic zapisuje rodzeństwo jednocześnie.

Regulamin Promocji "Rodzinna Oferta Na Miarę"

Rabaty w czesnym dla dzieci pracowników służb mundurowych i ochrony zdrowia. Promocja dotyczy dzieci pracowników służb mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko, służby specjalne) oraz pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni), a także pracowników cywilnych oraz administracyjnych i technicznych tych służb.

Promocja obejmuje zniżkę w wysokości 100 zł od miesięcznego czesnego za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu, punkcie opieki dziennej lub żłobku.

Uczestnictwo w promocji wymaga złożenia przez rodzica dziecka deklaracji potwierdzającej, że jest pracownikiem służb mundurowych lub ochrony zdrowia.


Regulamin Promocji "Opieka Z Sercem"

Zadaj pytanie