logo góra

Mysłowice, dn. 20-08-2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą
w ramach projektu pn. "Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy - Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów", o numerze RPSL. 08.01.03-24-07A4/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Informacje o projekcie

Zapraszamy do nowoutworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu RPSL.08.01.03-24-07A4/17 pt. „Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy - Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 25 w Sosnowcu.

Całkowita wartość projektu: 1 227 444,00 w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 080 150,72

REKRUTACJA prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.08.2018 r. do 29.10.2020 r. 

EFS logo

Realizujemy projekt o numerze RPSL.08.01.03-24-05E6/16 pt. „Bolek i Lolek w Sosnowcu naktywizuje zawodowo rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 25 w Sosnowcu.

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002