FAQ | Najczęściej zadawane pytania

Pierwsze dni w przedszkolu nie są łatwe. Prowadząc dziecko po raz pierwszy do przedszkola targa nami wiele rozterek. Rozstanie nie jest łatwe dla dziecka i dla rodzica. Ściska nam gardło, chce nam się płakać, a czasem nawet chcemy zabrać dziecko z powrotem do domu. Martwimy się jak ono sobie poradzi samo w tej wielkiej sali pod opieką nauczycielki, której nie znamy. A co jeśli nie znajdzie kolegów, jeśli będzie płakać?

Umiejętność dzielenia się oznacza korzystanie z czegoś wspólnie z kimś, współuczestniczenie w czymś, przeżywanie czegoś wspólnie. Zdolność do dzielenia się rzeczami materialnymi, doświadczeniem, przeżyciami pokazuje szlachetność dorosłego człowieka.

Przed Wami Rodzice kolejna ważna decyzja – Jakie wybrać przedszkole dla dziecka? Jest ona trudna w przypadku każdego rodzica, ale problem jest większy jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne. W tym artykule postaram się pomóc rodzicom, których dzieci borykają się z Autyzmem. Kierując się wyborem przedszkola rodzice powinni zwrócić uwagę na odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, bądź pracy. Zbyt długa podróż może mieć wpław na zmęczenie oraz zły nastrój dziecka. Sprawdzamy czy odpowiada nam układ pomieszczeń : łazienka, sypialnia, strefa zabawy, strefa pracy. Sale powinny być przyjazne dla oka, zbyt jaskrawe lub nasycone ozdobami rozpraszają dziecko, które musi skupić się na wykonywanej czynności. Zbyt duża ilość występujących bodźców sprawi, że dziecko będzie szybciej zmęczone.

Zadaj pytanie