Adaptacja dziecka

Pierwsze dni w przedszkolu nie są łatwe. Prowadząc dziecko po raz pierwszy do przedszkola targa nami wiele rozterek. Rozstanie nie jest łatwe dla dziecka i dla rodzica. Ściska nam gardło, chce nam się płakać, a czasem nawet chcemy zabrać dziecko z powrotem do domu. Martwimy się jak ono sobie poradzi samo w tej wielkiej sali pod opieką nauczycielki, której nie znamy. A co jeśli nie znajdzie kolegów, jeśli będzie płakać?

Często wydaje nam się, że dziecko jest dobrze przygotowane do pobytu w przedszkolu, a jednak pojawiają się trudności w adaptacji.

Dzieci różnie przystosowują się do nowego środowiska jakim jest przedszkole. Niektóre aklimatyzują się od razu, a inne przechodzą różnego rodzaju problemy i trudności. Często można zaobserwować już w szatni jak dzieci bronią się przed rozstaniem z rodzicami. Płaczą, krzyczą, przedłużają pożegnania. Bywa, że po wejściu na sale się uspokajają i przez resztę dnia czują się dobrze. Jest to normalna reakcja dziecka na tak wielką zmianę w jego życiu. Jednak bywają dzieci, które płaczą, szlochają przez cały dzień, siedzą na uboczu, nie chcą brać udziału w zajęciach, nie mają apetytu, a czasem nawet zaczynają się moczyć w nocy lub w ciągu dnia, miewają kłopoty z zasypianiem; jest to sygnał, że proces adaptacji nie przebiega prawidłowo. Należy takich objawów nie lekceważyć. Co rodzic może zrobić aby ułatwić dziecku wkroczyć w nowy świat jakim jest przedszkole? Konieczne jest ukształtowanie u dziecka pewnych umiejętności i dyspozycji psychicznych które ułatwią mu komunikowanie się i sygnalizowanie swoich potrzeb. Ważne jest by dziecko zaczynało być samodzielne, by chciało robić już wiele rzeczy samo, aby samo jadło, zgłaszało swoje potrzeby fizjologiczne, ubierało samodzielnie papucie. 

Rady dla rodziców, które pomogą Twojemu dziecku w tych pierwszych dniach.

  1. Pozytywne nastawienie do przedszkola. Należy mówić dobrze o przedszkolu, podkreślać jego zalety, mówić że jest fanie. Pod żadnym pozorem nie należy straszyć dziecka przedszkolem lub panią nauczycielką.
  2. Dobrze, aby w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu odbierać dziecko wcześniej i stopniowo wydłużać jego pobyt.
  3. Należy szczególnie zadbać o ubiór dziecka, aby był wygodny, najlepiej spodnie na gumce, zapewnić odzież na zmianę. Dobrze jest dzień wcześniej wspólnie dzieckiem wyszykować ubrania do przedszkola.
  4. Należy przyprowadzać dziecko punktualnie. Tak by nie tracił zajęć edukacyjnych. Starajmy się również nie poganiać dziecka w szatni. Lepiej wyjść z domu kilka minut wcześniej aby nie wprowadzać niepokoju, który udziela się dziecku.
  5. Pożegnanie z dzieckiem ma być czułe, ale krótkie.
  6. Należy zapewnić dziecko, że się po nie przyjdzie określają wydarzenie a nie konkretny czas, np. po zupie lub po leżakowani. Należy DOTRZYMYWAĆ SŁOWA ponieważ daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa.
  7. W pierwszych dniach adaptacyjnych należy poświęcić dziecku więcej czasu i okazać więcej czułości.
  8. Trudne dni adaptacyjne należy przetrzymać i nie poddawać się. Należy zaufać nauczycielką, z którymi zostawiacie swoje pociechy. Jeżeli wy im nie zaufacie to wasze dzieci też nie.