Lokalizacje i placówki

Najważniejsze atuty

5 Zabawa i nauka
Rozwijamy umiejętności dzieci poprzez odpowiednią zabawę i naukę. Różnorodne formy zajęć i aktywności dobierane do potrzeb dzieci
4 Bezpieczeństwo dzieci
Na pierwszym miejscu stawiamy komfort i bezpieczeństwo dzieci. Nadzór i kontrola przez profesjonalnych opiekunów i metodyków
3 Zdrowe posiłki
Dokładamy wszelkich starań, aby posiłki miały zrównoważoną dietę. Indywidualne diety dla dzieci po konsultacji z Rodzicami
1 Kreatywne zajęcia
Najbardziej angażującą formą dla dzieci są indywidualne oraz zespołowe gry i zabawy. W zależności od pory roku układamy plan dla dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Nauka języka angielskiego poprzez zabawę od najmłodszych lat
Wsparcie i pomoc dla dzieci z zaburzeniami wymowy
Kreatywne zabawy kredą, kredkami, farbami oraz innymi formami ekspresji plastycznej
Obserwacja dzieci w grupie, ich zachowań oraz reakcji na różne sytuacje
Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, działanie na układ dotykowy
Niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej (badania przesiewowe)

Opinie Rodziców

FAQ / Pytania

Pierwsze dni w przedszkolu nie są łatwe. Prowadząc dziecko po raz pierwszy do przedszkola targa nami wiele rozterek. Rozstanie nie jest łatwe dla dziecka i dla rodzica. Ściska nam gardło, chce nam się płakać, a czasem nawet chcemy zabrać dziecko z powrotem do domu. Martwimy się jak ono sobie poradzi samo w tej wielkiej sali pod opieką nauczycielki, której nie znamy. A co jeśli nie znajdzie kolegów, jeśli będzie płakać?

Umiejętność dzielenia się oznacza korzystanie z czegoś wspólnie z kimś, współuczestniczenie w czymś, przeżywanie czegoś wspólnie. Zdolność do dzielenia się rzeczami materialnymi, doświadczeniem, przeżyciami pokazuje szlachetność dorosłego człowieka.

Przed Wami Rodzice kolejna ważna decyzja – Jakie wybrać przedszkole dla dziecka? Jest ona trudna w przypadku każdego rodzica, ale problem jest większy jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne. W tym artykule postaram się pomóc rodzicom, których dzieci borykają się z Autyzmem. Kierując się wyborem przedszkola rodzice powinni zwrócić uwagę na odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, bądź pracy. Zbyt długa podróż może mieć wpław na zmęczenie oraz zły nastrój dziecka. Sprawdzamy czy odpowiada nam układ pomieszczeń : łazienka, sypialnia, strefa zabawy, strefa pracy. Sale powinny być przyjazne dla oka, zbyt jaskrawe lub nasycone ozdobami rozpraszają dziecko, które musi skupić się na wykonywanej czynności. Zbyt duża ilość występujących bodźców sprawi, że dziecko będzie szybciej zmęczone.

6
Wczesne wspomaganie
Działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
5
Sieć żłobków i przedszkoli
Rozwijamy naszą sieć żłobków i przedszkoli na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina.
Projekt bez tytułu (48)
Strefa Rodziców
Pakiet przydatnych materiałów i informacji dla Rodziców (regulaminy, plany dnia, przykładowe jadłospisy, cenniki, aplikacja)